Program „Leśne Lekcje”

„Leśne Lekcje” są innowacyjną metodą prowadzenia zajęć edukacyjnych w terenie. Najczęściej odbywają się w lesie, ale niewielkie zadrzewienia i nieużytki w pobliżu szkoły też umożliwiają ich prowadzenie, zwłaszcza zajęć z młodszymi dziećmi. Ich celem jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji społecznych: umiejętności współpracy, komunikowania się, budowania adekwatnej samooceny, samodzielności, doświadczania poczucia sprawstwa.

Logo programu Leśne LekcjeJednocześnie „Leśne Lekcje” umożliwiają realizację ważnych programowo treści i rozwijanie umiejętności zawartych w podstawie programowej: przyrodniczych i badawczych, umiejętności technicznych i sprawności fizycznej, kreatywności i innowacyjności. W toku „Leśnych Lekcji” uwzględniane są różne style uczenia się, wzmacniane są talenty wszystkich uczniów. Ważnym ich elementem jest aktywny udział rodziców.Przedszkolaki w Leśnym Zakątku obok szkoły w Węgoju

Realizacja programu jest możliwa zarówno w wiejskich szkołach (zaletą jest bliskość terenów zielonych i rekompensowanie częstego braku sali gimnastycznej), jak i w szkołach miejskich (na specjalnie przygotowanym fragmencie terenu szkolnego lub w pobliskim terenie zielonym).

Korzenie Leśnych Lekcji i nasze dokonania

Program „Leśne Lekcje” to autorska adaptacja do polskich warunków brytyjskiej koncepcji Forest Schools.

W Wielkiej Brytanii powstał program oparty na doświadczeniach skandynawskich. Jednak, inaczej niż np. w Norwegii, nie zakłada on prowadzenia wszystkich zajęć szkolnych / przedszkolnych poza budynkiem, ale regularne zajęcia interdyscyplinarne dla uczniów w różnym wieku (od przedszkolaków po dorosłych), odbywające się w terenie, niezależnie od pogody i pory roku.

Przedszkolaki z Węgoja w czasie posiłku w terenieObecna kadra Programu „Leśne Lekcje” (wtedy jeszcze jako kadra Federacji Inicjatyw Oświatowych) zorganizowała wizytę studyjną do Walii, w której uczestniczyli również przedstawiciele (nauczyciele, dyrekcja i przedstawiciele organów prowadzących) dwu wiejskich szkół podstawowych chętnych do wdrażania innowacji oraz reprezentanci Lasów Państwowych.

Stowarzyszenie prowadzące szkołę w Węgoju, jej dyrekcja i nauczyciele zdecydowali się wdrożyć program u siebie. Eksperci z Federacji Inicjatyw Oświatowych oraz praktycy z węgojskich szkół opracowali polską wersję programu: założenia merytoryczne i metodyczne, organizację pracy, sposób przygotowania terenu. Od 2014 roku wdrażają program w Zespole Szkół Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej – CEL w Węgoju w województwie warmińsko-mazurskim, przy wsparciu Nadleśnictwa Wipsowo. Leśne Lekcje rozpoczęto w klasach 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej, poszerzając stopniowo działania edukacyjne o kadrę i uczniów z przedszkola i gimnazjum.

We wrześniu 2017 r. rozpocznie się już czwarty rok szkolny pracy metodą Leśnych Lekcji w węgojskim Zespole Szkół.

Nauka rozpalania ogniaProgram „Leśnych Lekcji” wspiera metodycznie prof. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego UW.

Od września 2016 roku eksperci programu działają jako przedstawiciele założonej przez siebie Fundacji Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”, która kontynuuje działania rozpoczęte przez Federację Inicjatyw Edukacyjnych.

Dane kontaktowe

Koordynator programu: Andrzej Biderman, e-mail: andrzej -dot- biderman -at- fie-ms -dot- org


Zdjęcia: Elżbieta Tołwińska-Królikowska