Szkoły przeprowadziły samoocenę

Wiadomość z działu Szkoły Aktywne w Społeczności

W listopadzie i grudniu 2017 roku szkoły należące do sieci SAS przeprowadziły doroczną samoocenę. Polega ona na zebraniu opinii nt. wypełniania przez szkołę wymagań zawartych w Międzynarodowych Standardach SAS, a opisujących 10 Obszarów pracy szkoły.

Szkoły podsumowują rok swej pracyW tym celu w każdej ze szkół odbywa się 7-godzinna sesja (2 x 3,5 godz. popołudniami lub 7 godz. w sobotę), w której uczestniczą w porównywalnej liczbie: pracownicy szkoły na czele z dyrektorem, uczniowie i uczennice, rodzice oraz zaproszeni przez szkołę przedstawiciele społeczności lokalnej.

Szkoły podsumowują rok swej pracy
Samoocenę facylitują (ułatwiają jej przebieg, organizują go) zewnętrzni specjaliści z FIE i partnerskich placówek doskonalenia nauczycieli – doświadczeni trenerzy, moderatorzy, facylitatorzy.

Szkoły podsumowują rok swej pracyPodczas spotkania głosy wszystkich uczestników są równie ważne. W wyniku dyskusji powstaje tzw. Obraz ogólny – zestaw 10 ocen, jakie wystawili szkole uczestnicy. Na tej podstawie Szkolny Zespół SAS (grupa pracowników szkoły, uczniów i rodziców) wybierze priorytety do pracy w kolejnym roku, sporządzi plan działań, które będą prowadzone w szkole, a potem będzie monitorował ich realizację.

Szkoły podsumowują rok swej pracySesje samooceny są pasjonujące, bo szkoły zbierają ciekawe informacje zwrotne i wnioski do swojej pracy od członków szkolnej społeczności, ale i od osób, które rzadko goszczą w szkole. W tym roku gośćmi byli m.in.: strażnicy miejscy, radni, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych (np. OSP i TKKF), współpracujących placówek oświatowych, uczelni, lokalnych instytucji np. bibliotek, domów kultury, OPS i wielu innych. Wiele z tych instytucji, firm, organizacji to dotychczasowi partnerzy szkoły, a kolejne staną się nimi wkrótce.

Szkoły podsumowują rok swej pracyPodczas długich spotkań był też czas na rozmowy, lepsze i od innej strony poznawanie się, a nawet integrujące zabawy. Trzymamy kciuki za realizację planów!