Powitaliśmy w programie nowe szkoły

Wiadomość z działu Szkoły Aktywne w Społeczności

26-28 października 2017 odbyło się w gmachu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (jeden z partnerów w programie SAS) szkolenie wstępne, które przygotowało kadrę pięciu szkół do wdrażania Międzynarodowych Standardów SAS. Są to placówki, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do sieci Szkół Aktywnych w Społeczności

Szkolenie wstępne 26-28 października 2017 r.Każdą z nich reprezentował trzyosobowy zespół, w którego skład wchodzili: dyrektor/ka szkoły i dwoje nauczycieli i/lub nauczycielek. Uczestnicy i uczestniczki poznali standardy i wskaźniki opisujące Szkołę Aktywną w Społeczności w 10 obszarach jej pracy.

Szkolenie wstępne 26-28 października 2017 r.Mieli też okazję do zaprezentowania swoich szkół, ich specyfiki i najważniejszych wartości oraz poznania się nawzajem.

Ważnym elementem przystąpienia do sieci SAS było rozpoczęcie działań na platformie edukacyjnej Moodle.

Szkolenie wstępne 26-28 października 2017 r.Szkolenie łącznie trwało 24 godziny. Prowadziły je Elżbieta Tołwińska-Królikowska (FIE) i Ewa Lubczyńska (MSCDN), wspierane przez Ewę Kędracką-Feldman (OEIiZK) oraz Beatę Łubę-Krolik (WCIES).

Cieszymy się, że kolejne szkoły chcą wdrażać ideę SAS!