Dzielimy się ideami SAS i doświadczeniem

Wiadomość z działu Szkoły Aktywne w Społeczności

27 września 2017 r. odbyła się w Warszawie konferencja pt. „Szkoły Aktywne w Społeczności a zmiany w edukacji”. Zorganizowaliśmy ją wspólnie z mazowieckimi partnerami: MSCDN (w którego murach gościliśmy), OEIiZK i WCIES. Celem było zaprezentowanie Programu i działań uczestniczących w nim szkół.

Uczestnicy konferencjiChcieliśmy przede wszystkim pokazać te dokonania innym szkołom i ich organom prowadzącym, aby zachęcić kolejne placówki do wdrażania Międzynarodowych Standardów SAS.

Historię Programu SAS, jego założenia i specyfikę Szkół Aktywnych w Społeczności przedstawiła koordynatorka Programu – Elżbieta Tołwińska-Królikowska.

Z nauczycielami przyjechali uczniowie zaprezentować osiągnięcia SAS – SP w RozniszewieW związku z tym, że Szkoła Aktywna w Społeczności powinna usuwać przed każdym z uczniów bariery utrudniające mu uczenie się, zaprosiliśmy profesora Romana Dolatę z Uniwersytetu Warszawskiego, aby zaprezentował wyniki badań pokazujących mechanizmy powstawania nierówności w polskim systemie edukacji i sposoby zapobiegania im.

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości z PłockaBardzo ważnym elementem programu konferencji była ekspozycja przegotowana przez szkoły, które na różne sposoby zaprezentowały swoje działania wynikające z udziału w Programie SAS. Wystawa była bardzo ciekawa, a sposoby prezentacji – bardzo zróżnicowane.

Konsultantki MSCDN Ewa Lubczyńska i Aneta Gładys rozpoczynają pracę warsztatowąNa koniec odbyły się warsztaty prowadzone przez konsultantki z MSCDN – Ewę Lubczyńską i Anetę Gładys. Uczestniczący w nich nauczyciele porównywali zadania szkoły zapisane w dokumentach oświatowych z wymaganiami stawianymi Szkole Aktywnej w Społeczności i analizowali na ile są one zbieżne.

Dobre opinie uczestników konferencji o Programie SAS wskazywały, że pojawią się w naszym programie nowe szkoły, uznające za ważną ścisła współpracę ze środowiskiem lokalnym. Czekamy 🙂