Międzynarodowe spotkanie partnerstwa w Rumunii

Wiadomość z działu Szkoły Aktywne w Społeczności

W końcu sierpnia 2017 roku w rumuńskim mieście Kluż-Napoka spotkało się międzynarodowe partnerstwo organizacji pozarządowych, realizujących w 11 krajach byłego bloku socjalistycznego program „International Standards of Community Schools”, w Polsce realizowany pod nazwą „Szkoły Aktywne w Społeczności” (SAS).

Spotkanie partnerstwa „International Standards of Community Schools”, Kluż, sierpień 2017 r.Spotkanie partnerstwa „International Standards of Community Schools”, Kluż, sierpień 2017 r.Spotkanie partnerstwa „International Standards of Community Schools”, Kluż, sierpień 2017 r.Kraje uczestniczące w realizacji programu to Armenia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Mongolia, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina i Wielka Brytania. W tak bogatym kulturowo zespole dyskusje o szkole są zawsze interesujące.

Polskę reprezentowała krajowa koordynatorka programu SAS Elżbieta Tołwińska-Królikowska.

Spotkanie partnerstwa „International Standards of Community Schools”, Kluż, sierpień 2017 r.Spotkanie partnerstwa „International Standards of Community Schools”, Kluż, sierpień 2017 r.Przez trzy dni pracowano nad: kolejnym wnioskiem o finansowanie międzynarodowych działań przez Fundację C. S. Motta, opracowaniem folderu prezentującego ideę międzynarodowych standardów oraz dokonania partnerstwa, dopracowaniem międzynarodowego kursu on-line dla dyrektorów SAS i szkolnych koordynatorów, dopracowaniem nowej strony internetowej partnerstwa, konstrukcją raportu z badań 20 szkół z 10 krajów – pokazującego czym jest SAS realizująca międzynarodowe standardy.

Był też czas na wymianę doświadczeń i drobnych upominków.
Spotkanie partnerstwa „International Standards of Community Schools”, Kluż, sierpień 2017 r.Spotkanie partnerstwa „International Standards of Community Schools”, Kluż, sierpień 2017 r.