FIE „zarzuca sieć”

Wiadomość z działu Aktualności

Przez dwa dni 25 i 26 sierpnia br. Fundacja Innowacji Edukacyjnych uczestniczyła w XI Konferencji Centrum Nauki Kopernik „Pokazać – Przekazać”. Zgodnie z tematem przewodnim tegorocznego spotkania w CNK – budowania i uczenia się w sieci, przedstawiliśmy uczestnikom Konferencji naszą koncepcję takiej formy pracy.Na Konferencji FIE znalazła się w grupie kilkunastu instytucji, organizacji i środowisk, które już zarządzają sieciami edukacyjnymi.Przy stoisku FIE w czasie konferencji Pokazać - Przekazać, CNK 25 sierpnia 2017 r.

Przy stoisku FIE w czasie konferencji Pokazać - Przekazać, CNK 25 sierpnia 2017 r.My jako przykłady sprawdzonych w temacie konektywizmu działań wykorzystaliśmy dwa przedsięwzięcia FIE: Program „Szkoły Aktywne w Społeczności” oraz „Leśne Lekcje”. Oba wzbudziły duże zainteresowanie odwiedzających nasze stoisko dyrektorów szkół, nauczycieli oraz przedstawicieli różnych środowisk edukacyjnych.

Przy stoisku FIE w czasie konferencji Pokazać - Przekazać, CNK 25 sierpnia 2017 r.W ramach nawiązywania kontaktów zaproponowaliśmy wspólne, aktywne poznawanie obszarów pracy Szkół Aktywnych w Społeczności i międzynarodowych standardów SAS. Punktem wyjścia do rozmowy i nawiązania kontaktów było wyciągnięcie z „wazonu standardów” jednego z zapisów, w formie pytania, na które odpowiada szkoła w procesie samooceny w Programie SAS. Standard należało dopasować do jednego z 10 obszarów opisanych w procedurze dla szkół chcących stać się aktywnymi w społeczności.

Przy stoisku FIE w czasie konferencji Pokazać - Przekazać, CNK 25 sierpnia 2017 r.W trakcie rozmów najczęściej okazywało się, że zarówno obszary SAS, jak i standardy do nich przypisane są bardzo uniwersalne, wpisują się w wiele działań już teraz podejmowanych przez szkoły. Na pytania odwiedzających dotyczące Programu odpowiadały przedstawicielki partnerstwa realizującego wraz z FIE Program w Polsce – Ewa Lubczyńska (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz Beata Łuba-Krolik (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń).

Wiceprezeska FIE Katarzyna Szczepkowska podczas konferencji dbała o przekazanie wszystkim zainteresowanym podstawowych informacji dotyczących Programu „Leśne Lekcje”. Pytali o niego nie tylko nauczyciele przyrodnicy, nie tylko Ci, którzy pracują z małymi dziećmi, ale też przedstawiciele szkół ponadpodstawowych.

Wykład Stephena Downesa, CNK 25 sierpnia 2017 r.Nasz udział w Konferencji nie ograniczał się tylko do sieciowania i prezentacji działań w FIE w tym zakresie. Mogliśmy także uczestniczyć w pozostałych aktywnościach konferencyjnych. Wykład Stephena Downesa Od wiedzy konektywnej do konektywnej edukacji nie tylko wprowadził nas w idee konektywizmu, przygotował do świadomego udziału w Konferencji, ale też wzbudził refleksję dotyczące przemian w procesie uczenia i uczenia się. W ramach „Kawiarni idei” współuczestniczyliśmy w ciekawym zadaniu stworzenia mapy sieci środowisk edukacyjnych w Polsce, nawiązując przy okazji kontakty indywidualne, m. in. z przedstawicielami systemu doskonalenia nauczycieli.

Jedna z nauczycielek odwiedzających nasz Hub sieciowania powiedziała, że coroczny udział w Konferencji „Pokazać – Przekazać” ładuje jej akumulatory na kolejny rok szkolny. W przypadku FIE była to niewątpliwie okazja do zaprezentowania się w środowisku edukacyjnym, a liczba odwiedzających nasze stoisko świadczy o dużym zainteresowaniu naszymi Programami.