Podsumowaliśmy: to był rok szkolnego wolontariatu

Wiadomość z działu Szkoły Aktywne w Społeczności

23 maja 2017 r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyło się spotkanie szkolnych koordynatorów SAS i dyrektorów szkół uczestniczących w programie Szkoły Aktywne w Społeczności. Było nas wiele, bo w Warszawie i na Mazowszu do sieci SAS należy około 20 szkół.

Spotkanie miało charakter podsumowania kolejnego roku szkolnego działań szkół, było też okazją do wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy.Konferencja SAS 23 maja 2017 r.

Małgorzata Górska z MSCDN w czasie wykładuZaproponowaliśmy uczestnikom wykład o dyskryminacji uczniów w szkołach, zwłaszcza ze względu na niższy status ekonomiczny, i o jej zapobieganiu. Wygłosiła go Małgorzata Górska, nauczycielka konsultantka z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Centrum jest jednym z naszych partnerów). Temat został uznany za ważny, choć nauczyciele i dyrektorzy SAS uważają, że w ich szkołach dyskryminacja nie występuje, bo starają się jej w porę zapobiegać.

Konferencja SAS 23 maja 2017 r.Pracowaliśmy potem w dwu grupach (dyrektorzy i koordynatorzy), wymieniając doświadczenia i podsumowując działania szkół oraz formułując oczekiwania na kolejny rok szkolny. Wiemy już ile wspaniałych rzeczy wydarzyło się w szkołach – był to zwłaszcza rok rozwoju uczniowskiego wolontariatu!

Na koniec przygotowaliśmy niespodziankę: szkoły otrzymały tabliczki poświadczające ich udział w Sieci SAS.